موزه ها و مکانهای تاریخی      
  موقعیت جغرافیایی      
  توریسم      
  تاریخچه      
  نقشه      
  فرهنگ      
  آدرس ها و اطلاعات مفید      
  آژانس های سیاحتی      
  دانستنی ها در مورد ترکیه      
  در ترکیه به کجا سفر کنیم      
  غذا و نوشیدنی
 
  ترکی استامبولی بیاموزیم
  هتل ها
  بروشور ها و کاتالوگ ها
  اخبارو اطلاعیه ها
  فعالیت ها و فستیوال ها
  گالری عکس
 
 

 


اخبار کوتاه

توريسم ورزش هاي آبي و رافتينگ
22.9.2010

 
Rafting (ورزش با قايق در آبهاي خروشان)


تركيه داراي منابع طبيعي غني است براي ورزش هاي آبي (Rafting ، قايق بادي و قايقهاي رودخانه‌اي) براي علاقه مندان به اين رشتة ورزشي پتانسيل توريستي آبهاي جاري مهمي را عرضه مي‌كند. در كشور ما توريسم آبهاي روان با تشكيل ارزشهاي حقيقي، تاريخي، باستاني و فرهنگي كه با توريسم آبهاي روان در آميخته محيط بسيار جالبي با انواع توريسم را تشكيل داده است. 
در تركيه صدها آبهاي روان كوچك و بزرگ وجود دارد كه بسياري از اينها براي ورزشهاي آب روان مناسب هستند. رودخانة چو روح كه در روي كرة زمين يكي از خروشان و سريعترين نهرهاي دنيا مشهور است در سال 1993 شركت كنندگاني از 28 كشور جهان براي سيصد ورزشكار، شخصيتهاي علمي و مطبوعاتي در چهارمين دورة قهرماني آب هاي خروشان ميزباني كرده است.

رودخانة چو روح آرتوين (Artvin)


پناهگاه رودخانة چوروح بخش بزرگي از خاك استان آرتوين است كه كوههاي بلند و صعب العبور آن را پوشانده است. رودخانة چو روح از ميان مناطق كوهستاني عبور كرده به درياي سياه مي‌ريزد. طول چو روح در داخل مرزهاي استان آرتوين در حدود 150 كيلومتر است. رودخانة چو روح از كوههاي مسجيت كه 3225 متر از سطح دريا ارتفاع دارد سرچشمه گرفته و بعد از طي 466 كيلومتر در داخل مرزهاي گرجستان به درياي سياه مي‌ريزد اين رودخانه در عين حال يكي از سريعترين و خروشانترين رودخانه هاي دنياست.
همه ساله توريست و ورزشكاران Rafting و قايق بادي و رودخانه اي از هرجاي جهان و داخل كشور به اين منطقه سفر مي‌كنند.اطراف رودخانه چو روح نيز پتانسيل بسيار جذابي براي توريستهاست. براي رسيدن به قلة كوههاي كاچكار مناسبترين مسير در منطقه از مسير روستاي يايلا لار مي‌باشد. از منطقه مذكور امكان دسترسي به راهنما و براي حمل اشياء امكان پيدا كردن قاطر وجود دارد.
رودخانه چو روح از نظر پوشش گياهي و حيواني بسيار غني است و يكي از رودخانه هائيست كه زيبائي طبيعي خود را حفظ كرده است. در بعضي از صخره هاي اطراف رودخانه عقاب طلائي كه نسلش در حال انقراض است بصورت دسته جمعي ديده مي‌شود. هم چنين در طول درة چو روح خرس خاكستري، بزكوهي شاخ چنگالي، گراز، گرگ، شغال، روباه، گوركن، نوعي سمور كوچك، سمور آبي ، خرگوش، كبك، قرقاول، مرغابي، نوعي كبوتر وحشي، نوعي پرنده مثل گنجشك، پرنده سرو كوهي، كبوتر و انواع حيوانات وحشي ديگر زندگي مي‌كنند.

سوار شدن قايقهاي بادي (Parkur):

در رودخانه اي به طول تقريبي 260 كيلومتر از استان با يبورت شروع شده و بعد از گذر از شهرستانهاي Ispir و يوسف علي تا آرتوين ادامه دارد. در اين رودخانه در چهار مرحله مختلف ورزش Rafting انجام مي‌گيرد.

بايبورت- Ispir : 106-0 كيلومتر

از بايبورت رودخانه چو روح تعقيب مي‌شود و زمانيكه به پل ديكمه تاش رسيديد در هر دو كرانة پل محلهايي براي زدن چادر وجود دارد و شما مي‌توانيد از اين نقطه به قايق سوار شده و Rafting را شروع نمائيد. محل كمپ دوم آصلان دده و يا لاله لي مي‌تواند باشد.   پاركور بين بايبورت – Ispir داراي دو درجه شدت است. اين پاركور را بطور متوسط در سه روز مي‌توان پيمود. قبل از اينكه به Ispir بيائيد (تقريباً 3 كيلومتر قبل) در سمت چپ امكان كمپ موجود است. در نزديكي كمپ از پمپ بنزين و براي خريد از Ispir مي‌توان استفاده كرد.

Ispir – چاملي كايا: 134-106 كيلومتر

بين Ispir – چاملي كايا پاركوري است با درجه شدت 5-4-3 از نقطه شروع Ispir (ورودي راه شوسه كيلومتر صفر) 3،6/6،8/6،8/6،4/7و 8 كيلومتري جريان آب بايد بخوبي بررسي شود. در كيلومتر 28 قبل از رسيدن به راه چاملي كايا سمت چپ رودخانه امكان زدن كمپ وجود دارد. آب آشاميدني 200 متر جلوتر در سمت چپ راه از كوهها به دره مي‌ريزد و يا بعد از عبور از پل بتوني مسير چاملي كايا در محليكه ترانسفورماتور برق جاي دارد قسمت زيرين سمت راست پايه بتوني از چشمة موجود در آنجا مي‌توان تأمين نمود. مواد غذايي را هم از چاملي كايا مي‌توان تهيه كرد.

چاملي كايا- تك هاله: 178-134 كيلومتر

از چاملي كايا رودخانه چو روح تعقيب مي‌شود بيشترين چيزهائي كه در اين مسير نظر شما را جلب مي‌كند مزارع برنج، سبزي وصيفي‌جات و باغچه هاي ميوه است. در كيلومتر 48 بعد از گذر از روستاي كوپرگورن در كيلومتر54 به روستاي آلان باشي خواهيد رسيد. قبل از رسيدن به روستاي آلان باشي در سمت راست در نزديكي آب دره‌ايكه به رودخانه چو روح مي‌ريزد مي‌توان چادر زد. اين مسير را با ماشين مي‌توان پيمود.
در اين پاركور بعد از گذر از پل بتني درجه شدت و يا سختي آب 5-4-3 است بهتر است به جاهاي سنگلاخ دقت كنيد. قبل از رسيدن به روستاي چوره لي يك برج كنترل تاريخي جلب توجه مي‌كند. در كيلومتر 65 بعد از گذر از پل بتني از سمت راست خارج شده در باغچة روبروي مدرسه ابتدائي واقع در روستاي چوره‌لي (Cevreli) و يا 7 كيلومتر جلوتر در روستاي تك كاله امكان كمپ وجود دارد. از روستاي تك كاله بوسيله راهنماي محلي با پاي پياده مي‌توان به كليساي تاريخي دورت كليسه (Dortkilise) رفت. از درة نزديك كليسا مي‌توان ماهي قزل‌آلا صيد كرد.

تك كاله – آرت وين : 261-178 كيلومتر

از تك كاله به پاركور ادامه ميدهيد و بعد از پيمودن 6 كيلومتر به بخش يوسف الي مي‌رسيد. در اين محل امكان پذيرائي و خوردن و آشاميدن وجود دارد. رودخانه آلتي پارماك شاخة مهمي از رودخانه چوروح بوده كه در منطقه يوسف الي به چو روح مي‌پيوندد. در اين قسمت دبي آب بيشتر شده درجة سختي 5-4-3 مي‌باشد.
حدود 9 كيلومتر جلوتر از يوسف الي در محل تلاقي جاده ارضروم – آرتوين در قسمت عقب پل بتني، رودخانة اولتو به رودخانه چوروح مي‌پيوندد. 22 كيلومتر جلوتر از منطقه يوسف الي در ماهائيكه سرعت جريان آب و دبي آن بيشتر ميشود رودخانه خروشان تر مي‌گردد. در قسمت صدمتري پاركور صخره هاي بزرگ و بران قرار دارد و براي مشخص كردن درجه شدت آن به اين قسمت «King-Kong» گفته مي‌شود براي گذر از اين قسمت كه درجه سختي آن 9/5 مي‌باشد فقط زماني ممكن است كه آب چوروح كمتر شده باشد.
در كيلومتر 33 قبل از روستاي زيتين جيك (ZeytinCik) محل كمپ يا چادر وجود دارد. از روستاي مزبور مي‌توان مايحتاج خود را تأمين كرد. در كيلومتر 43 به يك تنگه باريك و پيچ دار مي‌رسيد. در اين تنگه باريك كه 3 كيلومتر طول دارد درجه سختي پاركور 4-3 مي‌باشد. در كيلومتر 57 در محل پمپ بنزين واقع در روستاي اوروچ لو قايق ها را به ساحل كشيده و مي‌توان به پاركور خاتمه داد. در پمپ بنزين امكانات غذايي وجود دارد. شهر آرتوين از روستاي اوروج لو20 كيلومتر فاصله دارد و درجه سختي هم 2-1 مي‌باشد. بعضي از گروه ها پاركور را تا آرتوين ادامه ميدهند.

رودخانة آلتي پارماك آرتوين

رودخانة آلتي پارماك در داخل مرزهاي استان آرتوين قرار دارد. اين رودخانه از تپه هاي جنوبي كوههاي كاچكار سرچشمه گرفته بعد از طي مسافتي حدود 40 كيلومتر در 2 كيلومتري جنوب يوسف الي به رودخانه چوروح مي‌پيوندد. رودخانه آلتي پارماك براي قايقهاي بادي و رودخانه اي بسيار مناسب بوده توسط كوههاي بلند احاطه شده از درة بسيار زيبا و تأثيرگذار جريان دارد. بعلت ذوب شدن برف كوهها در تابستان دبي آب تا ماه شهريور زياد است. درة مزبور از نظر حيات وحش نيز بسيار غني و زيباست  .
از طريق جادة ارضروم – آرتوين مي‌توانيد به يوسف الي آمده و از آنجا به حوزة رودخانه اي آلتي پارماك برسيد. 6 كيلومتر بعد از يوسف الي آب درة (Ogdem) به رودخانه التي پارماك مي‌پيوندد.
حدود 19 كيلومتر بعد از يوسف الي محل دفتية شهرساري گول با خانه هائيكه با معماري مخصوص منطقة درياي سياه ساخته شده جلب توجه مي‌كند. قلة كوههاي كاچكار بيشتر اوقات مه آلود است اين مرز اسكان(محله دفتيه) در دامنة اين كوه جاي گرفته كه نظير آن در منطقه را نمي‌توان يافت. 12 كيلومتر بعد از شهرساري گول روستاي آلتي پارماك كه در مسير كوههاي كاچكار قرار دارد يكي از محلهاي كمپ اصلي بشمار مي‌رود. در روستاي مزبور همه گونه امكانات پذيرائي و مايحتاج غذايي وجود دارد. 24 كيلومتر جلوتر از روستاي آلتي پارماك بوسيله راه شوسه به روستاي يايلالار مي‌توان رسيد.

در غرب روستاي يايلالار كه شامل قسمتي از كوههاي كاچكار مي‌باشد «مركز توريسم كاچكار آرتوين» قرار دارد.

مسير قايق راني(پاركور)

بر روي رودخانه آلتي پارماك مناسبترين نقطه براي آغاز پاركور (قايقهاي بادي دراز و قايقهاي رودخانه‌اي) محلة دفتيه در شمال شهر ساري گول مي‌باشد. بين نقطه شروع و نقطه ايكه رودخانة آلتي پارماك به رودخانه چو روح مي‌پيوندد طول پاركور حدود 22 كيلومتر است و در بعضي جاها در مسير پاركور درجه سختي 4-3 بوده و بستر رودخانه سنگلاخ و صخره ايست. خصوصاً در زمانيكه دبي آب كم است بايد خيلي دقت كرد.
از شهر دفتيه حركت را آغاز و بعد از طي 5/1 كيلومتر مسافت به شهر ساري گول مي‌رسيد. حدود 3 كيلومتر جلوتر از ساري گول قلعة تاريخي را كه روي صخره ها بنا شده مي‌بينيد. در نزديكي محلي كه آب دره (Ogdem) به رودخانة آلتي پارماك مي پيوندد بعد از گذشتن از پل بتني و قبل از آمدن به يوسف الي در سمت راست روي صخره ها قلعة باغچه لي جلب توجه مي‌كند. در يوسف الي مي‌توان به پاركور خاتمه داد. اما 2 كيلومتر جلوتر قبل از ملحق شدن رودخانة آلتي پارماك به رودخانه چوروح نيز امكان به اتمام رساندن پاركور موجود است.
مناسب‌ترين زمان براي قايقهاي بادي و رودخانه‌اي بين ماههاي مي – آگوست مي‌باشد.

دره فرتيناي شهرريزه


درة فرتينا يكي از آبهاي روان تركيه است كه در شمال درياي سياه واقع شده است. اين دره از بهم پيوستن آب دره هائيكه در بخش درياي سياه كوههاي كاچكار قرار دارند تشكيل شده است. دره فرتينا كه در 2 كيلومتري غرب ريزه – آرده شن به درياي سياه مي‌ريزد 57 كيلومتر طول دارد. دره فرتينا كه از درون باغچه هاي چائي مي‌گذرد و بر روي آن كه با پلهاي قوسي شكل تزيين يافته اند داراي پاركورهائيست كه براي Rafting بسيار مناسب است. 

پاركور:

از مسير جاده ريزه- آرده شن مسيري كه بطرف جنوب مي‌رود تعقيب و در كيلومتر 22 به شهر چاملي همشين مي رسيد. در يك كيلومتري جنوب چاملي همشين پاركور را مي‌توان شروع كرد. در 5 كيلومتري بايد به صخره هاي بزرگ دقت نمود. در كيلومترهاي 7، 8و9 به علت مخاطره آميز بودن گذرگاهها آب رودخانه بايد بخوبي بررسي شود. در كيلومتر 12 آبشار دوي گولو واقع بر روي تپة غربي زيبائي خاصي به منطقه بخشيده است.
قبل از پيوستن دره فرتينا به درياي سياه در يك جاي مناسبي مي‌توان به پاركور پايان داد.
در طول پاركور كه به طول 23 كيلومتر ادامه دارد بستر دره سنگلاخ بوده و در بعضي جاها با توجه به دبي آب درجة سختي به 5-4-3 مي‌رسد. در باران هاي زياد بايد دقت بيشتر مي‌شود درة فرتينا در تمام طول سال براي ورزشهاي آب روان مناسب مي‌باشد.

رودخانة كوپروچاي آنتاليا


اين رودخانه از كوههاي توروس سرچشمه گرفته بعد از گذر از تنگه هاي باريك و پرپيچ و خم بسيار طبيعي و زيبا از مسير جنوبي سريك به درياي مديترانه مي‌ريزد. دو طرف رودخانه عمود و قائم است كه بالا رفتن از آن تقريباً غيرممكن است. رودخانة كوپروچاي كه از آبهاي زيرزميني گودالهاي باريك تغذيه مي‌شود داراي يكي از زيباترين مناظر تركيه را تشكيل ميدهد. در كنار اين خصوصيات، قرار گرفتن شهر تاريخي (Zerk) در غرب رودخانه و در بين اراضي زيبا، قلعه هاي كنار رودخانه، برآمده‌گيها، پلهاي متعلق به دوران روم باستان و راههاي قديمي و منابع زياد باستاني اهميت رودخانه را بيشتر كرده است. 
براي رسيدن به كوپروچاي از آنتاليا به سريك و سپس به تاشاييل و بش كوناك مي‌رويد. از مسير ماناوگات نيز از روي تاساييل مي‌توان به بش كوناك رسيد. تا روستاي بش كوناك راه آسفالت است و در بعضي جاها رودخانة كوپروچاي را تعقيب مي‌نمايد.
پارك ملي كوپرولو- كانيون در زميني به مساحت 36 هكتار مي‌باشد كه شامل قسمتي از كوپروچاي و شهر تاريخي زرك مي‌باشد. پارك ملي مذكور در كنار خصوصيات جنگلي زيبا در كنار درياي مديترانه هم از نظر انواع درختان سوزني برگ و پوشش گياهي و هم از نظر حيات وحش فوق العاده غني است. گوزن رنگ برنگ، بز كوهي، گراز، خرس، گرگ، روباه، خرگوش و انواع مختلف پرندگان را دارد. در قسمتهاي بالاي كوپروچاي ماهي قزل‌آلا و در ديگر قسمتهاي آن ماهي كفال زندگي مي‌كند.

پاركور:

در حدود يكصد متر در طرف زير پل اولوك در جاهائيكه آب ساكن و مناسب براي پهلوگيري قايق است شروع، بخصوص براي هم آهنگي پارو زدن آماتورها در جهت مخالف آب حركت كرده به رودخانه اولوك مي‌رسيد. آماتورها بطور كلي از پل اولوك ولي حرفه اي ها به عنوان نقطة شروع در صورتيكه بخواهند از نزديكي آبشار كوچك و يا از پل اولوك وارد تنگه باريك و پرپيچ و خم شده و بعد از طي مسافتي برگشته به پاركور شروع مي‌كنند. پاركور بعد از آبشار كوچك كه به فاصله كوتاهي از نقطه شروع فاصله دارد ادامه پيدا مي‌كند. درجه سختي در اينجا3-2 مي‌باشد.
در طول مسير پاركور آبشارهاي متنوع و كوچك علاوه بر زيبائي خاصي كه به محيط مي‌بخشد به هيجان پاركور نيز مي‌افزايد.
بعد از حدود10 كيلومتر مسافرت آبي به پل بتوني كه جلوتر از روستاي بش كوناك قرار دارد مي‌رسيد. براي ورزشكاران آماتور از نتايج پاركور كمي قبل از پل بتوني جلوگيري مي‌شود. اما ورزشكاران حرفه اي مي‌توانند به تنگة باريك و پرپيچ و خم اولي كه بعد از پل بتوني واقع است وارد شوند. فقط بطور قطعي به تنگه دوم نبايد وارد شد. از اين تنگه به بعد در بعضي قسمتها به آب خروشان از زير صخره ها مي‌گذرد كه عبور از زير صخره ها نمايان نيست ولي كمي بعد آب از زير صخره ها بيرون آمده و نمايان مي‌شود. در خاتمه تنگه اول كه حدود 3 كيلومتر مسافت دارد از طرف چپ با پاي پياده مي‌توان به جادة آسفالت رسيد.

رودخانة مانا و گات آناليا


رودخانه ماناوگات از تپه هاي شرقي كوههاي توروس سرچشمه گرفته و طول آن به 90 كيلومتر مي رسد. اين رودخانه قبل از ورود به دشت و جلگه از لايه ها و توده هاي بسيار سخت عبور كرده و بعد از تشكيل آبشار معروف ماناوگات به درياي مديترانه مي‌ريزد. در ماههاي بهار آب رودخانه براق تر شده و هنگام عبور از تنگه گود و پرپيچ با آبهاي زيرزميني اين منطقه تغذيه و سرعت مي‌گيرد. فقط سرعت آب ماناوگات بوسيله سد (Oymapinar) گرفته شده است. 
براي رسيدن به نقطة شروع Rafting(قايقراني در آبهاي خروشان) در رودخانة ماناوگات قبل از جادة جادة آلانيا- ماناوگات ده كيلومتر به سمت شرق و سپس به سمت شمال در مسير آكسكي مي‌رويد. 4 كيلومتر مانده به آكسكي به سمت Ibradi برمي‌گرديد. و در كيلومتر 11 اين مسير به پل شهاب مي‌رسيد اينجا نقطه شروع براي رافتينگ مي باشد.
اطراف رودخانة ماناوگات پتانسيل بسياري غني براي انواع توريستهاست. در اين منطقه قلعه اي است كه داخل آن حوضچه و ستونهاي بسيار زيبائي است كه ارزش ديدن دارند. منطقه Ibray و مراكز اسكان در نزديكي جنگل و اطراف آن براي ورزش دوچرخه سواري كوهستاني و كايت بسيار مناسب مي‌باشد.

پاركور

براي نقطه شروع به رافتينگ در رودخانة ماناوگات دبي آب بسيار مهم است. در ماهائيكه دبي آب مناسب است، در نزديكي پل شهاب كه نزديك Ibradi مي‌باشد. مي‌تواند نقطه شروع رافتينگ باشد. از آنجائيكه درجة سختي رودخانه ماناوگات بالاست مي‌تواند براي گروههاي آماتور با خطر همراه باشد. ورزشكاران حرفه اي به همراه هم بوسيله يك راهنماي محلي مي‌توانند به راحتي به محل رافتينگ بروند. رافتينگ بطول 19 كيلومتر بين پل شهاب و روستاي سوينچ كه در جاي جاي آن در دو طرف رودخانه ديوارهاي عمودي و تنگه باريك و پيچ دار و گذر سختي دارد ادامه مي‌يابد.

1- تنگة اول: در اولين تنگه‌2- اي كه بين پل شهاب و غار آلتين بشيك قرار دارد 500 متر جلوتر از شروع تنگه جشمه هاي آبهاي زيرزميني كه «يدي پينار» ناميده مي‌3- شود و به رودخانه مي‌4- پيوندد سرعت آب را افزوده و به پاركور هيجان بيشتري ميدهد. ورزشكاراني كه به تنگه دوم نمي‌5- خواهند وارد شوند در نزديكي غار آلتين بشيك مي‌6- توانند در ساحل رودخانه پهلو بگيرند. از اين جا از طريق كوره راه مي‌7- توانيد به روستاي اورون لو در غرب و يا روستاي منتشه بيگ در شرق برسيد.8- تنگة‌9- دوم: از غار آلتين بشيك مي‌10- توانيد به تنگة دوم برسيد. اين تنگه كه گذر از آن سخت و از ديوارهاي عمودي تشكيل شده تا روستاي سينان خوجه ادامه دارد. در آخر تنگه بستر رودخانه وسيع‌11- تر مي‌12- شود. ورزشكاران مي‌13- توانند در كنار اين روستا به استراحت بپردازند و يا به پاركور خاتمه دهند. قبل از آمدن به روستاي سينان خوجه در نزديكي اواخر تنگة دوم يكي از آبشارهاي موجود بسيار خطرناك است. آب از زير و از سمت راست و چپ يك صخرة بزرگ عبور و براه خود ادامه ميدهد.

 در اين منطقه خطر حتماً بايد از ساحل عبور نمائيد.
14- تنگ سوم: بعد از روستاي سينان خوجه به تنگه سوم مي‌15- رسيد. بعد از عبور از چند آبشار كوچك در نزديكي روستاي سوينچ از تنگه خارج شده و پاركور شروع شده بر روي رودخانة ماناوگات به اتمام مي‌16- رسد.

در طول مسير پاركور كه از سه تنگة پرپيچ و خم و داراي آبشارهاي كوچك و بزرگ قرار دارد درجه سختي بين 5-4-3 مي‌رسد. زماني كه صداي غرش آبشارها را مي‌شنويد حتماً در ساحل رودخانه پهلو گرفته و نقطة گذر مناسب را مشخص نمائيد. در وضعيتهائيكه گذر ممكن نيست قايق بادي بايد از طريق زمين حمل و يا زمانيكه ورزشكار بعد از اينكه به ساحل مي رسد. بوسيلة طنابي كه به قايق در درون رودخانه بسته مي‌شود قايق بوسيله اين طناب كشيده شده و به اين طريق از نقطة خطر دور مي‌شويد و سپس به پاركور ادامه ميدهيد.
در بين اين گذرگاهها و زمانيكه سرعت آب رودخانة ماناوگات كمتر مي‌شود ورزشكاران مي‌توانند اطراف زيبا را تماشا كنند. در زمانيكه داخل قايق حركت مي‌كنند حتي در ساعتهاي ظهر نيز در بعضي وقتها آفتاب در پشت ابرهاست. و زمانيكه در نقاط مناسبي به استراحت مي‌پردازيد زيبائي طبيعت بكر و گذر از تنگه هاي پرپيچ و باريك و هيجان آن مدتهاي زياد در خاطره ها خواهد ماند. در منطقة پل شهاب اگر دبي آب براي اين ورزش كافي نباشد وسائل مورد لزوم از روستاي اورون لو به نزديكي قلعة آلتين بشيك حمل و از اين نقطه مي‌توان پاركور را شروع نمود.

رودخانه آنامور ايچل (içel)


رودخانه ايچل (دراگون) در حدود 35 كيلومتر طول دارد. اين رودخانه از دامنه هاي كوههاي توروس و از تپه هاي چاتال پاتاك، يللي جه و قيزجاغيز به عنوان يك رود زيرزميني جالب و ديدني است . اين آبها از نقاط مختلف صدها متر فوران كرده و با صداي غران كه بروي زمين مي‌آيد بسيار مورد توجه است. رودخانه آنامور با آب دره هاي كاش، ماسات و گوكچه پيوند خورده و به عنوان يك بستر عميق به درياي مديترانه مي‌ريزد. در مناطق كوهستاني و جنگلي رودخانه آنامور كه پوشيده از انواع درختهاي سوزني برگ است بزكوهي، گراز، گوسفند وحشي، گرگ، شغال، مرغابي وحشي، كبك، عقاب، شاهين باز، و در آبهاي روان داخل جنگل نيز ماهي قزل آلا پيدا مي‌شود.

پاركور

رودخانه آنامور براي ورزشهاي آبي مانند قايق بادي و رودخانه اي مناسب است. در نقطه‌ايكه آب دره كليچ به رودخانة آنامور ملحق مي‌شود مي‌تواند به نقطة آغازي براي پاركور باشد بعد از طي مسافتي حدود 10 كيلومتر در جنوب روستاي تاريخي آلاكوپرو پايان مي‌يابد.
براي رسيدن به نقطه آغاز پاركور بايد از مسير راه روستاي چالتي بركو در 12 كيلومتري جاده آنامور – ارمنك عبور كرده و حدود 15 كيلومتري جاده ايكه از مسير ياد شده جدا مي‌گردد طي طريق كرد. كمي بعد از شروع به پاركور با به سنگها و ريشه هاي گياهان در بستر دره دقت كرد. درجه سختي آنامور 2-1 مي‌باشد ولي در بعضي مواقع و در بعضي قسمتها كه دبي آب بيشتر مي‌شود درجه سختي هم به 3 مي‌رسد.

رودخانة گوك سو ی ايچل


رودخانة گوك سو يكي از مهمترين آبهاي جاري استان ايچل بوده و بصورت دوشاخه از توروسهاي مياني سرچشمه مي‌گيرد. شاخة جنوبي از كوههاي گئيك و شاخه ديگر از كوههاي هايدار تشكيل مي‌شوند. اين دوشاخه بعد از اينكه در جنوب شهر موت به هم ملحق مي‌شوند نام گوك سوبخود مي‌گيرد. طول رودخانه حدود 260 كيلومتر است كه بين تاش اوجو و وسيليفكه بعد از تشكيل دادن يك دلتاي زيبا به درياي مديترانه مي‌ريزد.
دلتاي گوك سو از نظر حيات وحش بسيار غني است و به اين دليل از طرف هيئت بين المللي انجمن حفاظت از پرندگان (ICBP) به عنوان يكي از زيباترين و مهمترين منطقة پرندگان در اروپا و خاورميانه بررسي و توصيف شده است. در دلتاي گوك سوبيش از سيصد نوع از انواع پرندگان زندگي مي‌كنند. در اين دلتا خصوصاً خروس ساز، اردك تابستان فلامينگو، پرستو، انواع بلبل، مرغ ماهيخوار، پرندگان آوازخوان، و بسياري ديگر از انواع پرندگان زندگي مي‌كنند.
دلتاي گوك سو هم چنين بعلت محل تخم‌گذاري لاك پشتهاي دريايي و خرچنگ آبي كه نسلش در دنيا در حال انقراض هست نيز داراي جايگاه خاصي است. در مناطق كوهستاني حوزة گوك سو حيواناتي مثل بزكوهيف گراز، كبك، خرگوش و غيره زندگي مي‌كنند. در دامنه كوهها انواع درختان از جمله درخت برگ بو، زقوم و غيره جاي دارند، در ارتفاع 500 متري انواع درختاني مثل آلوچه جنگلي، راج و غيره و در ارتفاع 1000 متري انواع سرو و كاج و درختان سوزني برگ ديگر مي‌رويد.

پاركور:

رودخانه گوك سو، براي تمام ورزشهاي اب روان مناسب بوده درجه سختي آن از نظر پاركور 2-1 مي‌باشد. بعلت سرعت كم آب براي كسانيكه شروع به ورزش رافتينگ كرده اند بسيار مناسب است. در رودخانه گوك سو جهت انجام پاركور مناطق بين روستاي درين چاي در شمال و ديرمن دره در جنوب را مي‌توان پيشنهاد كرد. طول اين پاركور تقريباً 90 كيلومتر است. به محل شروع پاركور در منطقه روستاي درين چاي بين كارامان – سيليفكه و در سه كيلومتري جنوب شهر موت و از مسير جاده اي كه به سمت غرب مي‌رود مي‌توان رسيد. در اين رودخانه تنگه هايي هم وجود دارد كه زياد طويل نيستند كه اينها به طول 14 كيلومتر و در بين روستاهاي كيشظ لاكوي و كارگيجاك و در بين پلهاي واقع در بين روستاهاي مذكور قرار دارد. بعد از گذر از اين قسمت مذكور امكان خاتمه پاركور در نزديكي روستاي دييرمن دره وجود دارد.

رودخانة دالامان


اين رودخانه از كوه كوجاش در نزديكي ديرميل سرچشمه مي‌گيرد. نام قديمي آن ايندوس مي‌باشد و بين شهرهاي مارماريس و فتحيه قرار دارد. طول اين رودخانه 229 كيلومتر است رودخانة دالامان كه از بهم پيوستن دوشاخه (دره) كه از كوههاي يايلاجيك واقع در توروسهاي غربي سرازير ميشوند و به اين رودخانه مي‌ريزند بزرگتر شده از يك درة بزرگ و تنگ جاري شده و در كيلومتر 8 جنوب اورتاجا به دريا مي‌ريزد.
آب اين رودخانه هميشه ولرم رنگ آن آبي،براق و داراي سنگهاي آهكي فراوان است دالامان بعلت نزديكي با مناطق توريستي مانند درياي مديترانه واژه از طرف توريستهاي داخلي و خارجي مورد توجه قرار گرفته است. در اين رودخانه در تمام طول سال امكان Rafting وجود دارد .

پاركور:

به نقاط پاركور از طريق مارماريس، داليان، فتحيه، تورونج و فرودگاه دالامان مي‌توان رسيد. سطح آب رودخانه دالامان كه در تمام طول سال ميتوان دافتينگ انجام داد خصوصاً در ماههاي شهريور و مهر بالا مي‌آيد. اين آب جاري در بعضي از جاها داراي آبشارهاي كوچك است و در بعضي از قسمتها هم گذرگاههائي وجود دارد. اين گذرگاهها رودخانه را در مسير روستاي آك كوپرو به دو بخش يا به دو شاخه تقسيم مي‌كنند. درجة سختي بخش بالايي 5 است ولي بخش پاييني داراي 5-3 درجة سختي است. در جلوتر زماني كه به آك كوپرو مي‌رسد سرعت جريان آب كم مي‌شود. طبيعتاً درجة سختي هم به 3 تنزل مي‌كند.

لوازم Rafting آب روان


قايق‌ها: قايقهائيكه مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه طول بين 6/3 الي 8/4 متر، آب درون قايق را بطور اتوماتيك خالي كند، مدرن، سالم و قابليت باد كردن داشته باشد، قايقها داراي بخشهائي و خصوصياتي است كه زير آب نمي‌رود. در زمانيكه عمق آب و ارتفاع امواج كم است براي حركت زياد و ايجاد هيجان بيشتر از قايقهاي كوچك استفاده مي‌شود.
قايقهائيكه داراي پا روي كوتاهي هستند:

اين قايقها با يك راهنما 8-6 نفر ظرفيت دارند. هركس يك پارو دارد. شركت كنندگان زماني كه اين نوع قايق را انتخاب مي‌كنند بايد به آنها خصوصيات اين قايق ها را تأكيد كرد كه اين نوع قايق ها بعضاًٍ به راحتي تحت تأثير جريان آب قرار مي‌گيرند، احتياج دارد كه به سرعت پارو زده شود و اين قايق از امواج متأثرند.

قايقهاي پارو دار:

در اين قايقها يك جفت پارو وجود دارد و يك راهنما هم به قايق حالت مانور ميدهد در اين قايقها تا 6 نفر به راحتي مي‌توانند سفر كنند. در بيشتر آبهاي روان بجاي زدن پارو براحتي مي‌توانيد عكس بگيريد و به اشخاصي كه خواستار اينگونه سفرهاي خيالي هستند پيشنهاد مي‌شود از اين نوع قايق پارودار استفاده كنند.

قايقهاي با پاروي كوتاه – پاروها حالت تنظيم شدن داشته باشند:

اين نوع قايقها با جفت پارو مانور مي‌گيرند. مثل قايقهاي پارو كوتاه همراه راهنما حداكثر 6 نفر پارو مي‌زنند. اين قايقها در بعضي وقتها در رودخانه هاي دسته پنجم و آبهاي عميق مورد استفاده قرار مي‌گيرند و تا حد ممكن توان مانور بيشتر را ارائه ميدهد.

كاتارافتها (kataraftar)

اين نوع قايقها فقط يك راهنما و اساس حمل مي‌كند. در اين قايقها در يك چهارچوب فلزي يك جفت سيلندر كه قابليت باد كردن داشته باشند وجود دارد. راهنما و يا ناخدا با يك جفت پارو قايق را بحالت مانور در مي‌آورد. اين قايقها داراي اهداف امنيتي هستند و يا در بعضي رودخانه هاي دسته پنجم به عنوان حمل تيم بكار مي‌روند.

بقية اثاثيه ها:

در تمام سفرهاي تفريحي و يا ورزشي براي برقراري امنيت و وضعيت اضطراري تمام مايحتاج حمل مي‌شوند. در وضعيت بيماري و يا زخمي شدن داشتن كمكهاي اوليه كاملاً ضروري است. جليقه متناسب با استانداردها، چمدانهاي ضد آب و براي رودخانه هاي دستة چهارم و پنجم كاسكت ها بايد تأمين شوند. شركت كنندگان به سفر تفريحي بايد داراي شلوار بادي، چادر، مايو، مسواك و ديگر اشياء ضروري را همراه خود داشته باشند براي جزئيات اين موضوع به بخش «چه چيزهائيكه بايد آورد» نگاه كنيد.

براي اطلاعات بيشتر:
http:/www.whitewatervoyages.com/planning/eguipment.html

چه چيزهايي بايد به همراه داشت:


اثاثية ضروري:
براي تمامي گردشها:

- مايو و شورت ها

-1 كفش هاي محافظ كه بتوان آن را سفت بست و از نوع كفش هاي تنيس،-2 پوتين هائيكه در آب بتوان پوشيد و يا كفش صندل مقاوم. بدون كفش و يا با كفشهاي ساده در درون رودخانه به هيچ وجه امنيت ندارد.

-3 در صورتيكه از عينك طبي و يا عينك آفتابي استفاده مي‌-4 كنيد؛ بندهاي محكم براي بستن آن استفاده كرد.

-5 كرم آفتاب،-6 از كرم آفتاب كه داراي حفاظت كنندة بالا باشد بمقدار زياد. اين كرم آن قسمت از بدن كه در معرض آفتاب قرار مي‌-7 گيرد ماليده مي‌-8 شود. فقط از اين كرمها براي پيشاني استفاده نكنيد زيرا كه امواج مي‌-9 تواند اين كرم را از پيشاني به چشم شما انتقال بدهد. پيشاني خود را مي‌-10 توانيد با يك كلاهي كه چانه بند هم داشته باشد بپوشانيد.

-11 كلاه كه چانه بند هم داشته باشد.

-12 ظر.ف پلاستيكي يا شيشه اي پر از آب خوردن،-13 براي پر كردن دوباره اين ظروف از آب در قايقها از پيت ها استفاده مي‌-14 كنند.

-15 لباس براي برگشتن به خانه

-16 در زمانيكه شما در رودخانه هستيد براي محافظت از سوئيچ ماشين تان يك صندوق مغناطيسي كوچك داشته باشيد و آن را مي‌-17 توانيد در زير ماشين بخوبي تعبيه كنيد(جاسازي كنيد)
در فصل بهار و پائيز و گردش در رودخانه هائيكه درجه سختي آن از دستة5 باشد:
-18 علاوه بر موارد بالا در بهار و پائيز و گردش در رودخانه هاي دسته پنجم آوردن باراني و لباسهاي مخصوص هواي خنك،-19 لباسهاي داراي خاصيت ايزولاسيون و لباس پشمي براي هواي سرد و نمناك.

 

يادداشت 1: لباسهاي پنبه اي در صورت خيس شدن نمي‌تواند ايزولاسيون انجام دهد. اما لباس پنبه اي براي هواي گرم خوبست ولي در هواي خنك و سرد، انسان سروش مي‌شود.
-20 جليقه اي كه آب را عبور نمي‌-21 دهد،-22 كت و يا باراني مقاوم در مقابل باد،-23 بطور كلي براي اينكه شرايط آب و هوائي متغير است،-24 ابطال سفر در هواي باراني خيلي به ندرت انجام مي‌-25 گيرد.-26 كلاه پشمي
-27 در ماه ارديبهشت – خرداد (مي) در تمام رودخانة و در تمام سال در رودخانه‌-28 هاي دسته 5 براي جلوگيري از خيس شدن لباس مخصوص امواج آب توصيه مي‌-29 گردد. اينگونه لباسها را از شركتي كه سفر را ترتيب ميدهد مي‌-30 توان كرايه كرد.يادداشت2: همانطوريكه لباسهاي مخصوص براي جلوگيري از خيس شدن كرايه مي‌شوند اما پوتين جزو لباسهاي كرايه اي نيستند. كسانيكه اينگونه لباسها را كرايه كرده اند پوتينها، كفش هاي حفاظ دار و جورابهاي پشمي ضخيم خود را بايد به همراه خود بياورند. اگر احتمال بارش باران و يا هواي سرد وجود داشته باشد، براي پوشيدن روي لباس غواصي لباس پشمي، لباس مويي خفيف كه آب را عبور نمي‌دهد و هم چنين لباسي كه در مقابل باد مقاوم باشد بايد بهمراه داشته باشيد.

براي گردشهاي شبانه:

در بيشتر گردشهاي شبانه يا هركس نزديك كمپ پارك مي‌كند و يا وسائل ايكه در شب مورد احتياج است را به كمپ با يك وسيله نقليه حمل مي‌كند. به اينصورت شركت كنندگان به گردش اشياء مهم مورد احتياج را نزد خود نگه ميدارند. بعضي وقتها هم صندليهاي بدون پشتي كه قابليت باز و بسته شدن را دارد بهمراه مي‌آورند.

براي گردش شبانه در مناطق كويري و يا كم جمعيت:

در تمامي گردشهغاي شبانه اشياء مورد احتياج زمانيكه قايق روي آب است حمل مي‌شود. براي كم كردن باركشتي و بالا بردن قدرت مانور آن بايد از اشياء كم وزن استفاده كرده و اين اشياء را روي قايق بخوبي بست. با توجه به شرايط آب و هوا لباس هاي گرمازاي بيشتر و اشيائيكه در موقع باران استفاده مي‌شود بايد همراه خود داشت. در غير اين موارد حتي‌الامكان بايد اشياء كمتري حمل كرد.

اشيا‌ء مورد استفاده در شب:

براي انجام Rafting در مناطق كويري شركتهاي مجري گردش مي‌توانند چمدانهائيكه آب را عبور نمي‌دهند تأمين نمايند. در تمام گردشهاي شبانه براي وسائل مورد استفاده در شب يك چمدان محكم كمپ بايد خريداري نمايند.

اشياء ضروري(براي تمامي گردشها در شب):

-31 كيسه خواب،-32 تخت و بالش باد كردني،-33 تخت خوابهائيكه بطور اتوماتيك باد مي‌-34 شوند ترجيح داده مي‌-35 شود.-36 چراغ دستي،-37 همراه با باطري و لامپ يدكي-38 شلوارها و شورت ها -39 كفشها و جوراب هاي متناسب براي پياده روي و بالا رفتن از سطح پائين-40 چادر،-41 در وضعيت باراني به چادرهائيكه آب را از خود عبور نمي‌-42 دهند مورد احتياج است. اين چادرها را از مؤسسات سياحت مي‌-43 توان كرايه نمود.-44 حوله -45 دارو و يا اسپري مگس و پشه

اشيائيكه در صورت خواستن مي‌توانيد به همراه بياوريد:

-46 دوربين عكاسي ضد آب و فيلم به اندازه كافي (با در نظر گرفتن احتمال خطر دوربين عكاسي معمولي هم مي‌-47 توانيد داشته باشيد در اين مواقع توصيه مي‌-48 شود كه دوربين فوق را بيمه كنيد. از محلهائيكه اشياء ورزشي مي‌-49 فروشند مي‌-50 توانيد كيسه و يا قوطي هاي ضد آب تأمين نمائيد).-51 در موقع برگشت به خانه لباسهاي تميز و مورد احتياج خود را در وسيله نقليه خود نگهداري نمائيد. -52 دوشامير پشمي،-53 كلاه گرم كننده-54 كسانيكه از عينك استفاده مي‌-55 كنند بند و لنز اضافي-56 وسايل ماهيگيري،-57 چنگال يا قارماق ماهيگيري كه نور ساطع مي‌-58 كند،-59 اينگونه وسائل بهتر است در يك قوطه در بسته كه قابليت تا شدن را دارد گذاشته شود. براي ماهيگيري ممكن است به مجوز احتياج باشد.
-60 نوشيدني و خوراكي مناسب در داخل كمپ و يا چادر مي‌-61 توان همراه داشت
-62 براي امنيت شركت كنندگان زمانيكه در داخل قايق هستيد از نوشيدن مشروبات الكلي خودداري كنيد.-63 راديو و سلاح آتشين نبايد همراه داشت.
يادداشت: در حين گردش و يابعد از آن مجريان گردش از اشياء گم شده و يا به سرقت رفته مسئول نيستند. به اين علت اشياء قيمتي را نبايد همراه داشت. براي اشياء شخصي هم مي‌توان اينگونه لوازمات را بيمه كرد.

براي اطلاعات بيشتر:
 http://www.whitewatervoyages.com/planning/whattobring.htmlمراجعه‌كنيد.
شروط مختصر توصيه به راهنمايان

1- هدف

تمام اوپراتورهاي تجاري در دنيا(اوپراتورهاي تور)، مؤسسات صنايع توريسم، فدراسيونهاي ملي، مسئولين دولتي و ديگر طرفهاي مربوطه ايجاد و برقراري يك استاندارد براي راهنمايان است.

1- شروط كلي: راهنماتان بايد داراي شرايط زير باشند:
(a حداقل سن 18 باشد
(b آشنايي كامل با شنا
(c داراي گواهي معتبر از بخش امدادي صليب سرخ و يا مانند آن
(d داراي گواهي معتبر از صليب سرخ كه بتواند در موارد عارضه قلبي و تنفسي كمكهاي اوليه را بنمايد (CPR) و يا گواهي مانند آن

2- آموزش:

دانش آموختگان راهنما بايد دوره اي را گذرانده باشند و با كارآمدي لازم حركت يك رافت (Raft) را به شكل ايمني اركانيزه و هدايت نمايند. يك دوره آموزش راهنما بايد حاوي موضوعات زير باشد:

(a كارآمدي ها- فنون انجام رافتينگ، آموزش و ادارة اكيپ، وضعيت اضطراري و متدهاي نجات.

(b اطلاعات- اثاثيه، امنيت و تشريفات وضعيت اضطراري، تئوري سرعت، راهنمايي، علامات

3- تجربة كافي: راهنمايان بايد تجارب زير را داشته باشند:

در دو سال آخر در محل گذرگاههاي سريع و يا در سطح سريعتر در چند مرحله تحت كنترل و رهبريت تور در سطحي مطمئن حداقل ده بار قايق رافت را هدايت كرده باشد.
(b در هر رودخانه ايكه ميخواهند كار راهنمائي داشته باشند در هر كدام از مراحل آن يك سفر آشنائي داشته باشند.

(c براي هر سفري كه انجام ميدهند به عنوان يك دليل تجربه آنان بايد دفتر مثبت سفر داشته باشند كه در هر سفر به امضاي رهبر تور رسيده باشد.

4- شروط مخصوص براي رهبران تور: هدايت و رهبري كنندگان تور بايد خصوصيات زير را داشته باشند:

(a در دوره آخر به عنوان رهبر كارشناس فعاليت كرده باشد.
(b به اطلاعات رهبري در سطح بالا و كارآمدي واقف باشد.
(c طراحي سفر، فن نجات در آبهاي روان، وضعيت اضطراري و به كمكهاي اوليه در سطوح بالا به اطلاعات خوبي واقف باشد.

(d در دو سال آخر، به عنوان رهبر كارشناس در مراحل گوناگون در محل گذرگاههاي سريع در سطحي مطمئن كه خواهان رهبريت تور باشند بايد حداقل 20 بار هدايت قايق رافت را بعهده گرفته باشد.

(e درهركدام از مراحلي كه سفرآموزشي ترتيب داده شده در هر آب رواني كه ميخواهد رهبريت تو را بعهده بگيرد سفر را به اتمام رسانده باشد و آشنائي لازم به راههاي تخليه را داشته باشد.

حداقل محتواي توصيه براي آموزش راهنمايان


1- هدف
به آموزش دهندگان راهنماها توصيه مي‌شود كه يك دانش آموخته راهنما(نامزد براي راهنمائي بتواند يك قايق رافت را بطور مطمئن و استادانه مورد استفاده قرار داده و ليست كنترل كارآمدي آنها را داشته باشد.
2- محتوا (توصيه براي راهنمايان،3- در مورد حداقل شروط به همان شكلي كه مشخص شده است):

A – كارآمدي
1- قايقهاي Rafting
2- مديريت و آموزش گروه Rafting
3- وضعيت اضطراري و فنون نجات

B – اطلاعات
1- اثاثيه
2- امنيت و تشريفات وضعيت اضطراري
3- تئوري سرعت (Rapid)
4- رهبري
5- علامات،6- اشارات

A-كارآمدي


1- فنون Rafting

(a طرز كشيدن پاروي كوچك – جلو- عقب- سكان- كشيدن پارو به جلو و سمت مخالف در هنگام دور زدن، اهرم و يا فنون زدن پاروي بزرگ، كشيدن، هوادادن ، برگشت.
(b ادامه دادن به حركت در آب به شكل راحت و درست- حركت به سمت جلو و برعكس
(c گرفتار در گرداب و نجات از گردابها

(d اطلاع از سرعت آب، هم از قايق و هم بيرون از آب بايد خصوصيات آب روان را بدانيد، تكميل كردن(كشف كردن- آموزش)
(e در مورد حركت با سرعت زياد- جريان تند آب، صخره‌ها، امواج، چاله ها موقعيت و زواياي مناسبي بكار برده و يك مسيري مشخص كرده و روي آن مسير حركت نمائيد.
(f براه انداختن، خروج از آب و محافظت از قايق به طرز كنترل شده
(g بالا آمدن كنارهاي رافت، گذر از ارتفاعات
(h بصورت رديفي حركت كردن، انتقال دادن قايقها


2) مديريت و آموزش گروه Rafting:

(a اطلاع رساني در مورد امنيت، احتمال بوجود آمدن خطرها(ريسك ها) جليقة نجات، كلاه محافظ، كفش و پوشيدن ديگر لباس متناسب با Rafting طرز نشستن و محكم گرفتن، بزانو نشستن، خطرات شل گرفتن، توضيح موقعيت حركت در آبهاي روان، بودن پاها در قسمت بالا، نشستن بحالت درازكش، نگاه كردن به سمت جريان آب، نجات شناگر با استفاده از طناب، پاروي كوچك كه طول آن را زياد كرده اند، اهداف محافظت ، شناي فعال،‌حمل چمدانهاي ضد آب، مورد استفاده قرار دادن پاروها با زدن ضربه هاي خفيف.
(b جابجائي گروه – آزمايش، نيرو(قوت) وزن، زرنگي، اعتماد به نفس، در نظر گرفتن شرايط فيزيكي و طبي
(c فن پارو زدن با پاروي كوچك- نشان دادن حركتهاي پارو بطور مشخص، فعاليت، درست كردن خطاها.
(d درسهاي ديگر – بالا رفتن ها، كنارهاي مرتفع، منتظرماندن
(e بررسي – شناخت محدوده و قدرت گروه و سپس انتخاب خطوط مناسب
(f Motivasyon – يك گروه را وادار كردن به انجام كارهاي مورد دلخواه خود

3) وضعيت اضطراري و فنون نجات:

كارآمدي خاص – شنا كردن در آبهاي با سرعت زياد، خود و ديگران را به داخل قايق كشاندن، عبور از آبهاي كم عمق، فنون بكارگيري طناب ضخيم در موارد ضروري و در گره ها حمل چمدانهاي ضدآب، بستن طناب، سيستمهاي ايجاد برتري مكانيكي، نجات شناگر بطور سريع و با قدرت بيشتر، و غيره.
(B اطلاع

1) اثاثيه - لوازم

Raft (a  – طراحي، ساخت، لوازم، رديف كردن به شكل صحيح فنون باد كردن بوسيله هوا و تخليه، فشار هوا در رافتهاي باد شده، والف ها، اسم و بكارگيري قطعات آن، تعمير
(b رهبر- لباس و كفش مناسب، جليقه ، كلاه، پاروي كوتاه، حمل چمدان ضد آب، چاقو، سوت و غيره
(c مشتري – لباس و كفش مناسب، جليقه، كلاه، پاروي كوتاه
(d نجات – طناب هاي ضخيم، سر خوردنها، قرقره، و موارد استعمال ديگر اشياء و حفاظت آنها
(e كمكهاي اوليه – موارد استعمال وسائل كمكهاي اوليه، (تا سطح مشخص شده در شرايط حداقل توصيه براي راهنمايان) و حفاظت از آنها در موقعيت مناسب هنگام سفر
(f
تعمير – استعمال و محافظت از وسايل مورد لزوم تعميرات
(g مجهز شدن- اسكلت يك قايق رافت و تجهيز آن و اثاثيه ديگر بشكل مطمئن و محافظت از آن
(h نگهداري/ محافظت – در رودخانه و بيرون آن خصوصاً در هنگام نقل و انتقال

2) متدهاي امنيتي و وضعيت اضطراري:

(a امنيت كلي – مشروبات الكلي كه باعث حادثه مي‌شود، عناصري مثل مواد مخدر، تجهيزاتي كه بطور نامناسب نگهداري مي‌شوند، پيچ خوردنها، در رودخانهائيكه آب آنها به ارتفاع زياد ميرسد و بدينوسيله قايق در معرض خطر و ريسك قرار مي‌گيرد، مهم بودن نظارت با چشم يا ديگر قايقها.

(b متدهاي وضعيت اضطراري عمومي - بررسي وضعيت، با توجه به منابع موجود طراحي يك عمليات نجات و بجاي آوردن آن، محدود بودن زمان و اولويت در مسئلة امنيتي، اطلاع رساني به گروه و Motive كردن

(c شنا كردن- درسهاي شناي طولانيف دراز كشيدن براي برداشتن پاروي كوتاه، تعقيب كردن، حمل چمدان ضدآب، قايق امنيتي و رافتهاي ديگر.

(Sorfler -d  كنارهاي بلند مناسب، مورد استفاده قرار دادن بلنديها، شمارش ارتباط با ديگر راهنمايان، نجات با طناب و غيره

e) حركتهاي وسيع – ارتباط با ديگر راهنمايان، شمارش، كشيدن شنا كردن به داخل قايق و غيره

(f آلات بستن – تثبيت، شمارش، ارتباط با راهنمايان ديگر، با انتخاب متدها در صورت آزاد كردن قايق چه نتيجه اي خواهد داشت و فكر كردن در اين موضوع و اتخاذ روشهاي پيش بيني شده، تعادل پوشش گرمايي را بهم زده و وضعيت ثابت كردن را تغيير داده رافت را آزاد كردن

(g وسايل گرمايي پا- عبور از آبهاي كم عمق، انتخاب هاي مختلف به همراه و حركت به شكل رديفي

(h گروهي كه در راه مانده اند- بهترين متد براي رسيدن به آنها، به پشت گرفتن، پارو زدن، رفتن و اصول استفاده از يدك براي آنها

(I تنزل دماي بدن به زير نرمال/ بيشتر شدن دما- اجتناب و مداوا كردن.

3 (تئوري سرعت (Rapid):

(a طبقه بندي سيستم جهاني – دانستن و دادن نمونه هاي محلي
(b خصوصيات رودخانه – دانستن سيستم هيدروليك و احتمالات خطر، حوض، كانال، خط گرداب و اطراف گرداب ، كف هاي روي آب، امواج دائم، شكست امواج موج شكن، چاله، افت و غيره


(4رهبري:


(a دانستن و فهميدن حركتهاي گروهي و تئوري رهبري
(b مسئوليتها

(5علامات و يا اشاره ها:

(a آموزش – سمتهاي باز- خروج از گرداب، توقف، وضعيت اضطراري، كمك هاي اولية ضروري، شناگران، شمارش و موقعيتف قايقي كه روي امواج حركت مي‌كند، پاروي گم شده، به پمپ احتياج است، قايق آخري، وسط را بپوشانيد، از همديگر جدا شويد، پخش شويد، سرعت بگيريد و غيره.
(b سوت زدن با دهان، يك بار سوت زدن: توقف كن، دقت كن، سه بار سوت زدن: وضعيت اضطراري.


 

به ترکیه سفر کنید و لذت ببرید

 کلیه حقوق محفوظ و متعلق به رایزنی فرهنگی و توریستی سفارت ترکیه در ایران است